Fahri Başkan

Fahri Vakıf Başkanı

Çaykara Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti; 01.04.1978 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında, yapmış olduğu müzakere neticesinde; “ Çaykara Eğitim Vakfı“ adı ile bir vakıf kurulmasına karar vermiş ve bu karar, cemiyet karar defterinin 69. sayfasına yazılarak, kurul tarafından imzalanmıştır. Söz konusu vakfın tüzüğünü ve müteakip kanuni işlemleri hazırlayıp yürütme görevi; Lütfü Velioğlu, Mevlüt Özkan, İsmail Hakkı Altuncu, İlyas Çalışkan ve Turgut Erol’a verilerek kuruluş faaliyeti başlatılmıştır. Müzakere neticesinde son şekli verilen tüzük , İstanbul 10. Noteri’nin 16 Şubat 1979 tarih ve 04576 sayılı onayı ile İstanbul 18. Asliye Hukuk Hakimliği nezdinde dava açılarak vakıf; 07.05.1979 tarih, 979/130 esas ve 979/276 sayılı karar ile tescil İstanbul Fatih’te yer alan binalarında faaliyete başlamıştır.

5. Cumhurbaşkanı

Cevdet Sunay