Vakıf Senedi

Kabiliyetli ve maddi imkanlardan mahrum; üniversiteler, Akademiler, Yüksek okullar, Yüksek veya orta dereceli sanat enstitüleri ve okullarında veya onların yerine geçecek eğitim müesseselerinde okuyan ve okuyacak Türk çocuklarının eğitim ve öğrenimlerini temin için burs vermek, nakti ve ayni yardımlar yapmak, bu kabil çocukların barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmak, yurtlar, öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak, Türk çocuklarının bilgilerini artıracak her türlü teşvik tedbirlerini almak ve öğrenim müesseselerine yardımcı olmaktır. Yukarıdaki hizmetlerin ifası için lüzumlu nakitten fazlası, yönetim kurulu kararı ile kamu yararına çalışan vakıfça ; makine, techizat ve aletleri satın alınarak ihtiyacı ön görülenlere hibe etmek, zelzele , yangın ve sel gibi felaketlere uğramış mağdur kimselere nakti ve ayni yardımlar yapmaktır.

Aşağıdaki Butonlara Tıklayarak Vakıf Senedimizi ve Vakıf Yönergemizi Okuyabilirsiniz