Vakıf

Çaykara Kültür ve Yardimlasma Cemiyeti; 01.04.1978 tarihindeki Genel Kurul toplantisinda , yapmis oldugu müzakere neticesinde ; “ Çaykara Egitim Vakfi “ adi ile bir vakif kurulmasina karar vermis ve bu karar , Cemiyet karar defterinin 69 ncu sayfasina yazilarak, kurul tarafindan imzalanmistir. Söz konusu Vakfin TÜZÜGÜNÜ ve müteakip kanuni islemleri hazirlayip yürütme görevi; Lütfü VELIOGLU, Mevlüt ÖZKAN, Ismail Hakki ALTUNCU, Ilyas ÇALISKAN ve Turgut EROL’a verilerek kurulus faaliyeti baslatilmistir. Müzakere neticesinde son sekli verilen TÜZÜK , ISTANBUL 10 ncu Noteri nin 16 Subat 1979 tarih ve 04576 sayili onayi ile ISTANBUL 18 nci Asliye Hukuk Hakimligi nezdinde dava açilarak vakif; 07.05.1979 tarih , 979/130 Esas ve 979/276 sayili karar ile tescil edilerek Fatih Muratpasa Mahallesi, Millet Cad., No:30 Istanbul adresinde faaliyete baslamistir.